मोबयिल् साप्टवेर

इद पेजितल नीव मोबयिल्तुन साटि निमे साप्टवेर डवुनलोड् कियवच्चो। जावा (JAVA JAR) अनि आंड्रोयिड (Android APK) पोन्स् साटि मंतंग।