cokotna kabur

iv pusthaknaga yesu parbun barethe vesuding manthang.

puna puning vaci kiyvalir sati iv pusthak cokot manthang.

iv pusthaknaga klik kitheke davunlod suru antha. iv pusthakna pejithaga klik kitheke vaci kiyle anlayin vopen antha.
 modhoda pusthak - cokotna kabur - davunlod kiyle  modhoda pusthak - cokotna kabur - vaci kiyle

cokotna kabur

modhoda pusthak

rendava pusthak - cokotna kabur - davunlod kiyle rendava pusthak - cokotna kabur - vaci kiyle

cokotna kabur

rendava pusthak

 mudava pusthak - cokotna kabur - davunlod kiyle mudava pusthak - cokotna kabur - vaci kiyle

cokotna kabur

mudava pusthak

 nalgava pusthak - cokotna kabur - davunlod kiyle nalgava  pusthak - cokotna kabur - vaci kiyle

cokotna kabur

nalgava pusthak

 aidhava pusthak - cokotna kabur - davunlod kiyle aidhava pusthak - cokotna kabur - vaci kiyle

cokotna kabur

aidhava pusthak