dusrok basang karile

idh pejithaga dhusrok basang karile pusthak manthang. modhoda dagur pusthaknaga siyung basane lihi kisi mantha: gondi-thelugu-inglis-hindhi-kolami. ani iv basang mundh lipine lihi kisi manthang. unde mundh cudduk pusthak gir manthang: thelugu lipithe: gondi-thelugu-inglis inglis lipithe: inglis-gondi-thelugu hindhi lipithe: gondi-hindhi-inglis