keslapura jathara

mava thelanganath ropo nal saga, siy saga, sar saga ani yed sagathur koythur mandhanther. virgatal yed sagathur ayval mesram kan‌dhanthura persa pen idh nagobal andhu. bathi mava rastamnure ayva, dhusrok rastalk‌nal gir veletir koythur vasi, nagobana puja-pathera kinther. idh jathra har sal pus mahina mandhantha. punang koryak‌nang beting, samdhir mesrur mire masi karvayka thungval jargantha. dhusrur samdhir parja nagoban narelk, dari-beling, hundi ani dhusrok mok kandi kisi, pujang-patherang kisi dhanther.