koythurang gavang (sakseyk)

yesu parbuna bakthithaga vatha peje, vir bakthalira pisvadun ropo yesu dheval kithang maymathang ani adh‌buth karvayk. yesun namvak munne vir bahan pisther ani yesun poro barosa irtha peje, parbu vira jin'ganithun bahan-bahan sudhri kithor.