yesuna vinthi kiyle

iv punang patang kenci, yesuye kaligadi kithor jivathor malkal injer kari kisi, yesuna bav-bakthithaga mirat bade mayana injer ige irthom.